Александров 2005-2009

Отчет о работе экспедиции можно посмотреть здесь
http://gym1505.ru/uchitelya/la-naumov/zhizn/ekspeditsii-i-poezdki/poiski...


feedback
Loading